Responsive imageCтаття має: 730 переглядів Всі новини2018-04-24 15:58:04
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів (станом на 19 квітня 2018 р.), які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

• Загальна кількість акцій – 1000 шт.

• Кількість голосуючих акцій – 997 шт.